martes, 21 de enero de 2014

És una marca per a un conjunt d'estàndards de compatibilitat per a comunicacions per a xarxes locals sense fils (WLAN). Es basa en els estàndards oberts 802.11a802.11b establerts per IEEE, i encara no controlats per cap empresa.

0 comentarios:

Publicar un comentario